Hướng dẫn nhắn tin kết bạn nâng cao trên Phần Mềm Facebook Ninja. Để gửi lời mời kết bạn cần thước hiện như sau.

Bước 1: Login tài khoản có nhưng bạn bè cần mới like vào phần mềm;

Bước 2: Qua Tab Menu Nhắn tin-kết bạn ->nhắn tin kết bạn năng cao;

Hướng dẫn nhắn tin kết bạn nâng cao trên phần mềm Facebook Ninja

Bước 3: Nhập uid hoặc theo gợi ý;

Bước 4: Nhập các thông số theo ý bạn cần;

Bước 5: Bắt đầu để chạy.

Trên đây là hướng dẫn nhắn tin kết bạn nâng cao chi tiết sử dụng  bằng Phần mềm Facebook Ninja.

Link tải phần mềm Facebook Ninja:  
Tải các phần mềm Ninja tại đây: