Câu hỏi thường gặp khi dùng Phần mềm nuôi nick Ninja Care

Tại sao tôi không đăng nhập được vào phần mềm (đã mua phần mềm)?

Trả lời: Bạn kiểm tra lại pass đăng nhập hoặc mã máy

Tại sao tôi cho tài khoản đi tương tác và mở unlock nhưng không chạy

Trả lời: Bạn hạ chrome và cài lại bản chrome drive 73

Trên Profile chrome, share ẩn chrome hay mở trình duyệt chrome sẽ hiệu quả hơn?

Trả lời: Bạn share ẩn hay mở chrome hiệu quả đều như nhau

Tôi đã cho tài khoản đi tham gia nhóm, đã báo join nhưng trên care số nhóm tham gia chưa thay đổi?

Trả lời: Bạn chờ admin phê duyệt nhóm, sau khi có 1 -2 nhóm thì trên care sẽ tăng

Dùng phần mềm có đổi mail cho tài khoản được không?

Trả lời: Bạn đổi bằng tay rồi cập nhật tài khoản, điền mail đã đổi

Dùng Ninja Care có đổi pass hàng loạt cho tất cả các tài khoản được không

Trả lời: Đổi được hàng loạt bằng tính năng cập nhật thông tin

Tại sao bên Ninja Care đã tạo chrome profile sao share bằng chrome profile không được?

Trả lời: Bạn cần đồng bộ chrome profile từ Ninja Care qua share thì mới share được