Câu hỏi chung về phần mềm Ninja

Bên công ty có chính sách dùng thử trước khi mua phần mềm không?

Trả lời: Phần mềm Ninja hỗ trợ khách hàng dùng thử miễn phí 3 ngày trước khi quyết định mua để khẳng định chất lượng

Phần mềm bên bạn dùng có hiệu quả không? Có ra đơn luôn không?

By simply making use of unique resources available in the internet, including sites offering a variety of tools on several subjects, the author is able to produce a summary, which the essay writing service composing procedure can be followed together easily.

Trả lời: Phần mềm giúp bạn hỗ trợ đăng bài và tham gia nhóm hàng loạt để tiếp cận khách hàng tiềm năng dễ dàng. Còn việc ra đơn phụ thuộc nhiều yếu tố như:

  • Các nhóm mà anh/chị tham gia có đúng đối tượng, nhu cầu mà khách hàng họ hướng tới
  • Sản phẩm của anh/chị có thu hút không (chất lượng, mẫu mã, giá cả)
  • Có điểm gì khác biệt, hấp dẫn để khách hàng quan tâm không?