Update Ninja Care version 11.6 tương tác bằng ẩn chrome

0
30

Phần mềm Ninja Update Ninja Care version 11.6 fix và thêm rất nhiều tính năng mới hữu ích cho người dùng.

– Fix tính năng tương tác ngay bằng chrome: tính năng bản cũ có 1 số nick không chạy tương tác bản mới đã fix triệt để.

– Thêm tính năng tương tác bằng ẩn chrome: không hiện chrome như mọi khi để dễ làm việc khác.

– Cho phép nhập tài khoản không cần kiểm tra token, cookies giúp bạn nhập định dạng tài khoản: ID|pass vào tool.

– Thêm tính năng không get lại token khi sử dụng auto checkpoint: để bật tắt tính năng vào mục hệ thống -> cấu hình -> cấu hình auto checkpoint

– Thêm tính năng check live bằng cookies, check friend, group cũng chuyển về cookies

– Đặc biệt Ninja Care hỗ trợ auto checkpoint các loại nick dạng email devnull.facebook.com

Mọi người  mở phần mềm tự động cập nhật nhé.