Tội thao túng công cụ tìm kiếm- Facebook Ninja

Nhân tiện blog của mình có một từ khóa nó tràn hết cả trang nhất nên lôi ra nói huyên thuyên cho nó vui tí !

Phần mềm Ninja xin hướng dẫn 1 số nội dung sau:

Hiện tại tôi viết blog theo sở thích, nhưng vô tình đã lọt vào tội thao túng công cụ tìm kiếm như sau:

thaotungcongcutimkiem Tội thao túng công cụ tìm kiếm  Facebook Ninja

Tội thao túng toàn bộ thứ hạng trang 1

Với một từ khóa là “Làm seo cho ảnh“, toàn bộ trang nhất là của mình :D, thì cũng chỉ là vô tình thôi chứ không cố ý nên chắc chắn Google không phạt được mình. Quay lại chủ đề chính, tội thao túng công cụ tìm kiếm là gì ? Do ai đặt ra ? Thao túng công cụ tìm kiếm là dùng các thủ thuật không mang tính tự nhiên, can thiệp vào nội dung của website để đánh lừa công cụ tìm kiếm và tăng thứ hạng cho các từ khóa trên công cụ tìm kiếm, luật này nghe đâu là do Google đề ra Các tội danh khác do ông này đề ra có thể xem thêm tạihttps://support.google.com/webmasters/answer/35769#3&hl=vi trong đó có những nguyên tắc cơ bản như:

 1. Make pages primarily for users, not for search engines.
 2. Don’t deceive your users.
 3. Avoid tricks intended to improve search engine rankings. A good rule of thumb is whether you’d feel comfortable explaining what you’ve done to a website that competes with you, or to a Google employee. Another useful test is

  to ask, “Does this help my users? Would I do this if search engines didn’t exist?”

 4. Think about what makes your website unique, valuable, or engaging. Make your website stand out from others in your field.
 5. Automatically generated content
 6. Participating in link schemes
 7. Cloaking
 8. Sneaky redirects
 9. Hidden text or links
 10. Doorway pages
 11. Scraped content
 12. Participating in affiliate programs without adding sufficient value
 13. Loading pages with irrelevant keywords
 14. Creating pages with malicious behavior, such as phishing or installing viruses, trojans, or other badware
 15. Abusing rich snippets markup
 16. Sending automated queries to Google

Và đủ các tội danh khác, Google có những thuật toán để đánh bại mọi hành vi không trong sạch của các webmaster … trong đó có cái tội này là dễ mắc phải một cách vô tình: “Loading pages with irrelevant keywords” trong quá trình xây dựng nội dung. Tội được nhắc tới nhiều nhất là tội số 1: Tạo trang chỉ dành cho công cụ tìm kiếm mà không cho người sử dụng, đó là một số các web spam tự động ( tội số 5) chỉ hiển thị text và backlink giúp công cụ tìm kiếm nhầm tưởng chứ không dành cho người dùng… Để bán hàng trên facebook hiệu quả mời xem thêm:

Phần mềm Facebook Ninja , Facebook Ninja